HET PROCES

We werken procesmatig en doelgericht. Hiervoor doorlopen we de verschillende fasen van het cyclisch en handelingsplanmatig proces. 

De rode draad doorheen dit proces zijn de noden van de leerling en de leervraag van de leerkracht. Op basis daarvan worden samen de doelstellingen bepaald, nagestreefd en geëvalueerd.

Essentieel doorheen dit proces is continue afstemming met de leerkracht en structurele overlegmomenten met de gastschool, de leerling, de ouders, het CLB en andere betrokken partners

DE ROLLEN VAN DE ONDERSTEUNER

Als leerondersteuner nemen we verschillende rollen op. We switchen flexibel van de ene rol naar de andere afhankelijk van de noden, vragen, situatie en context. Voortdurende reflectie en afstemming over welke rol we wanneer best opnemen is essentieel. Dit doen we samen met het schoolteam en het leersteunteam.