DE VIER PARTNERS

Het ondersteuningsnetwerk werd opgericht om inclusief onderwijs in Vlaanderen waar te maken.

Ons netwerk bestaat uit vier partners:

  • scholen voor buitengewoon onderwijs
  • scholen voor gewoon onderwijs
  • CLB
  • pedagogische begeleidingsdienst

Samen ondersteunen we scholen voor gewoon onderwijs in de regio Gent in het omgaan met leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften.

We streven ernaar dat alle leerlingen mits aanpassingen en ondersteuning toch kunnen leren en participeren in het gewoon onderwijs.

We denken en handelen vanuit een inclusief perspectief, waarbij we diversiteit als een meerwaarde zien

PARTNER MET ANDERE ONDERSTEUNINGSNETWERKEN

Oost-Vlaanderen telt vijf ondersteuningsnetwerken en drie expertisenetwerken

  • De ondersteuningsnetwerken (ONW) ondersteunen de leerlingen met attestering type BA, type 3 en Type 9 in en rond Gent ( ‘groot Gent’)
  • De expertisenetwerken (ENW) ondersteunen de leerlingen met attestering type 2, type 4, type 6 en type 7 in de ganse provincie Oost Vlaanderen. Meer info via deze knop.

DiverGENT is één van de vijf ondersteuningsnetwerken in Oost-Vlaanderen.

De vijf ondersteuningsnetwerken zijn regionaal ingebed, vertrekken vanuit een gezamenlijke visie en werken onderling samen.

ONW OVA
Regio Vlaamse Ardennen
OVA

ONW NEON+
Regio Meetjesland-Deinze
NEON+

ONW WAN-team
Regio Wetteren-Aalst-Ninove
WAN-team

ONW diverGENT
Regio Gent
Overzicht scholen diverGENT

ONW Accolade
Regio Waas & Dender
Accolade