diverGENT gelooft in de kracht van diversiteit en vertrekt vanuit de overtuiging dat elke leerling kan leren en participeren op school.

diverGENT biedt kwalitatieve leersteun aan en wil een partner zijn om inclusief onderwijs samen waar te maken.

diverGENT kenmerkt zich door respect voor ieders eigenheid en werkt vanuit een professionele grondhouding met de nadruk op expertise en  verbinding.

WAAR STAAN WIJ?

De leersteun ent zich op de zorgvisie van de school en bouwt verder op een krachtige leeromgeving binnen fase 0 en 1.

Als leersteunteam trachten we vanuit fase 2 en 3 maatregelen en redelijke aanpassingen te verankeren binnen de basiszorg van de school.

Op deze manier versterken we de school en leerkrachten in het omgaan met leerlingen met specifieke ondersteuningsbehoeften en trachten we de schoolwerking inclusiever te maken.  

MET EEN INCLUSIEVE BRIL

We geloven in de kracht van diversiteit en benaderen de leerlingen als onderdeel van een klasgroep. 

Als leersteunteam stellen we als centraal doel voorop dat alle leerlingen optimaal kunnen leren én participeren in de klas en op school.

Hiervoor passen we de omgeving aan en versterken we de leerlingen zelf . Op deze manier werken we barrières om tot leren te komen weg.

De verwachtingen van de school worden afgestemd op de mogelijkheden van de leerlingen. Zo creëren we samen een leerklimaat waarbinnen leerlingen kunnen groeien.

VISIE TYPE BASISAANBOD

diverGENT is ervan overtuigd dat alle leerlingen in staat zijn om te leren en te ontwikkelen.  

Vanuit onze expertise op vlak van Basisaanbod ondersteunen wij leerlingen met leermoeilijkheden en hun schoolteam op meerdere domeinen.  

Enerzijds biedt diverGENT ondersteuning bij leerprocessen op vlak van schoolse vaardigheden, aangepast aan het ontwikkelingsniveau van de leerlingen. 

Anderzijds richt diverGENT zich op de sociaal-emotionele ontwikkeling met specifieke aandacht voor  het uitbouwen van zelfstandigheid en een positief en realistisch zelfbeeld.  

diverGENT zoekt samen met alle partners naar een aanpak op maat met als doel de leerlingen te brengen tot volwaardige participatie in de school en de samenleving.