WIE STELT DE ONDERSTEUNINGSVRAAG?

  • De ondersteuningsvragen worden gesteld door de scholen voor gewoon onderwijs, in samenwerking met hun CLB.

Een aanmelding bij diverGENT secundaironderwijs betekent voor ons een vraag tot ondersteuning voor leerlingen en hun schoolcontext waarbij het HGD-traject leidde tot de opmaak van een (Gemotiveerd) Verslag.

Als CLB-medewerker kan u aanmelden met de gekende gmail-account/google-account via de onderstaande link . U kan ook de bijlagen (zoals een Gemotiveerd Verslag) rechtstreeks via het formulier uploaden. Indien u niet over een google-account beschikt, kunt u wel aanmelden via het formulier maar kan u geen documenten delen via dit format. Deze dienen dan eventueel apart per mail verzonden te worden.

Schooljaar 22-23: https://forms.gle/JYEToUZbzL3vq7qFA

HOE VERLOOPT DE ONDERSTEUNING?

  • Het zorgloket bepaalt in samenspraak met de betrokken partners de vorm, intensiteit en duur van de ondersteuning.
  • De ondersteuning wordt frequent geĆ«valueerd en kan regelmatig bijgestuurd worden.

WIE CONTACTEER IK VOOR EEN VRAAG OF ALS IK EEN KLACHT HEB?

Het gebruik van e-mail is minder veilig voor het overdragen van privacy-gevoelige gegevens.