VIA GOOGLE-FORMS

WIE STELT DE VRAAG NAAR LEERSTEUN?

De vraag naar leersteun wordt gesteld door de scholen voor gewoon onderwijs, in samenwerking met hun CLB.

Een aanmelding bij diverGENT secundaironderwijs betekent voor ons een vraag tot ondersteuning voor leerlingen en hun schoolcontext waarbij het HGD-traject leidde tot de opmaak van een GC-verslag/IAC-verslag/OV4-verslag.

De school vult het aanmeldingsformulier in.

HOE VERLOOPT DE ONDERSTEUNING?

  • Het zorgloket bepaalt in samenspraak met de betrokken partners de vorm, intensiteit en duur van de ondersteuning.
  • De ondersteuning wordt frequent geĆ«valueerd en kan regelmatig bijgestuurd worden.

WIE CONTACTEER IK VOOR EEN VRAAG OF ALS IK EEN HEB?