Een leerling die op school extra zorg nodig heeft en er is een duidelijke onderwijsbehoefte in kaart gebracht, die door de school niet kan beantwoord worden, zie zorgcontinuüm (uitbreiding van zorg – fase 2) en en er is een duidelijke een samenwerking met het CLB (en de ouders) dan meld het CLB  de leerling aan bij het zorgloket kleuter, basis of zorgloket secundair. Dit naargelang de leeftijd van de leerling.

We geven zo vlug als mogelijk een antwoord op jouw gestelde en gedragen vraag.

 

Afbeeldingsresultaat voor zorgcontinuümbron: www.prodiagnostiek.be