Voor leerlingen die meer nodig hebben dan basiszorg of verhoogde zorg, kunnen scholen voor gewoon onderwijs vanaf 1 september 2017 ondersteuning krijgen van regionale ondersteuningsnetwerken.

Daarin brengen gewone en buitengewone scholen in verbindende samenwerking én vanuit een inclusieve visie hun expertise samen.

Voor de regio Gent is dit ‘diverGENT’.

We doen dit samen met alle partners: ouders, gewoon en buitengewoon onderwijs, pedagogische begeleiding, CLB en eventuele intersectorale partners.

We nemen de ervaringen vanuit GON, ION, waarborg en competentieontwikkeling mee in de ondersteuningsnetwerken.