Het beheerscomité

 • heeft het finaal beslissingsrecht
 • draagt de uiteindelijke verantwoordelijkheid over alles wat het ONW diverGENT aanbelangt
 • onder leiding van voorzitter: Bie Ranschaert, directeur Bubao SLP
 • vertegenwoordiging van verschillende schoolbesturen van het gewoon en buitengewoon onderwijs, het CLB, de pedagogische begeleidingsdienst en coördinatoren diverGENT

De stuurgroep

 • is de draaischijf van de werking
 • werkt binnen het kader van missie en visie i.f.v. de dagelijkse werking
 • afvaardiging van de vier partners + coördinatoren diverGENT

Het zorgloket

 • behandelt en beantwoordt ondersteuningsvragen van de scholen
 • heeft overleg en beslissingsrecht rond aanvragen die nog verdere verduidelijking vragen, IAC of zorgwekkende situaties

Het coördinatieteam

 • organiseert/plant de dagelijkse organisatie
 • zet de missie en de visie om in de praktijk