Home > Algemeen > diverGENT

Wat is diverGENT?

Dit is de naam voor het ondersteuningsnetwerk ( ONW), voor de scholen buitengewoon onderwijs en gewoon onderwijs, in de regio Gent die zijn aangesloten.

Het is een samenwerkingsverband tussen buitengewoon onderwijs en gewoon onderwijs.

Overzicht scholen zie: http://www.agodi.be/ondersteuningsnetwerk

Overzicht gastscholen en regio’s diverGENT basis

Overzicht gastscholen en regio’s diverGENT secundair

Voor wie is diverGENT?

Enerzijds voor leerlingen met attestering type basisaanbod (BA), type 3 en type 7 STOS en Type 9, met specifieke onderwijsbehoeften en anderzijds voor de ondersteuning van leerkrachten en scholen met zorgvragen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften in de regio Gent.

Voor de leerlingen met attestering type 2, type 4, type 6 en type 7 kan je ondersteuning aanvragen bij het expertisenetwerk (enw) voor dat  type.

Alle info, omtrent diverGENT  kan je bekomen bij het CLB verbonden aan de school waar je kind naar school gaat.