Wat is diverGENT?

Dit is de naam voor het ondersteuningsnetwerk ( ONW), voor de scholen buitengewoon onderwijs en gewoon onderwijs, in de regio Gent die zijn aangesloten.

Het is een samenwerkingsverband tussen buitengewoon onderwijs en gewoon onderwijs.

Overzicht scholen zie: http://www.agodi.be/ondersteuningsnetwerk

Overzicht gastscholen en regio’s diverGENT basis

Overzicht gastscholen en regio’s diverGENT secundair

Voor wie is diverGENT?

Enerzijds voor leerlingen met attestering type basisaanbod (BA), type 3 en en Type 9, met specifieke onderwijsbehoeften en anderzijds voor de ondersteuning van leerkrachten en scholen met zorgvragen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften in de regio Gent.

Voor de leerlingen met attestering type 2, type 4, type 6 en type 7 (dsh en stos) kan je ondersteuning aanvragen bij het expertisenetwerk (enw) voor dat  type.

Alle info, omtrent diverGENT  kan je bekomen bij het CLB verbonden aan de school waar je kind naar school gaat.

De baseline van diverGENT:

       ik mag

       ik doe

       ik durf

       ik kan

       ik wil 

       altijd samen

       wij diverGENT

       ik word

 

Wat is de visie van DiverGENT?

Binnen diverGENT kiezen we voor een samen verhaal waarbij we volgende uitgangsprincipes altijd wensen te hanteren:

 1. We gaan onvoorwaardelijk op weg met elke leerling. 
 2. We volgen de gedachte:

  Je mag zijn wie je bent
  om te worden wie je bent
  maar nog niet kunt zijn.
  En je mag het worden
  op jouw manier
  en in jouw tijd.

  (Anna Terruwe).
 3. We denken en handelen vanuit een inclusief perspectief.
 4. We engageren ons allemaal: leerlingen, ouders, schoolteams en alle partners in het netwerk. 
 5. We gaan samen creatief op zoek naar mogelijkheden en denken out of the box.
 6. We delen met elkaar en leren van elkaar.
 7. We gaan voor een buiten-gewoon onderwijs waar elke leerling zich ten volle kan ontwikkelen. 
 8. Wij, diverGENT, willen het verschil maken.