Ondersteuning Oost-Vlaanderen Katholieke Onderwijs Vlaanderen Begeleidende tekst

Vanaf 1 september 2017 trad een nieuw ondersteuningsmodel in werking om scholen basis en secundair onderwijs te ondersteunen in het omgaan met leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften.

Het ondersteuningsmodel is georganiseerd volgens twee sporen:

• Ondersteuning van scholen voor gewoon onderwijs met leerlingen met een (gemotiveerd) verslag type basisaanbod, type 3 (emotionele of gedragsstoornis)of type 9 (autismespectrumstoornis). Hiervoor worden de scholen gewoon onderwijs ondersteund door het ondersteuningsnetwerk, waarbij ze aangesloten zijn. In Gent genaamd diverGENT.

• Ondersteuning van scholen voor gewoon onderwijs met leerlingen met een (gemotiveerd) verslag type 2 (verstandelijke beperking), type 4 (motorische beperking), type 6 (visuele beperking) of type 7 (auditieve beperking of spraak-of taalontwikkelingsstoornis). De scholen voor gewoon onderwijs kiezen samen met de ouders voor een ondersteunende school buitengewoon onderwijs.

Er zijn drie krachtlijnen voor de ondersteuning van type 2/4/6/7 in het Katholiek Onderwijs Vlaanderen:

Vereiste expertise is expertise uit een school BuO van een overeenkomstig type

• Ondersteuning is gericht op leerling, leraar én team

• De ondersteuning is flexibel en op maat

Hoe gaat u te werk om ondersteuning aan te vragen voor leerlingen voor de types 2, 4, 6, 7 voor het komende schooljaar vanaf 1 september 2019.

• Lijst alle leerlingen van de school op (huidige + nieuwe) die ondersteuning nodig hebben voor type 2, 4, 6, 7 én die beschikken over de daarvoor nodige documenten = verslag of gemotiveerd verslag of inschrijvingsverslag (= oud GON-document).

• Via het softwarepakket van de school geeft u vervolgens voor al deze leerlingen door met welke school BuO u wil samenwerken voor de ondersteuning van deze leerlingen.

De nodige gegevens van de verschillende BuO-scholen, vindt u in de folder in bijlage. Aarzel niet om bij twijfel contact op te nemen.

• Dit wordt dan vanuit het softwarepakket van de school, via DISCIMUS, doorgestuurd naar het departement Onderwijs = AGODI.

• De scholen voor gewoon onderwijs zijn zelf verantwoordelijk om de gemaakte keuzes mee te delen aan de betreffende BuO-scholen. Zij bezorgen een lijst van de leerlingen die ondersteuning nodig hebben, zodat de BuO-scholen zo snel mogelijk met de ondersteuning kunnen starten. Op die manier hebben de scholen BuO een overzicht op de middelen die aangewend dienen te worden in functie van de ondersteuning, zodat die zeker kan doorgaan. Voor meer info hieromtrent verwijzen we door naar de omzendbrief: https://data- onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=15071#2-5

Om vlot te kunnen starten op 1 september 2019 vragen wij u om

• De leerlingen die aan de voorwaarden voldoen én voor wie duidelijk is dat er ondersteuning nodig is of blijft (= reeds gekende leerlingen) , zo snel mogelijk en uiterlijk voor het einde van het schooljaar (30 juni 2019) door te geven aan de scholen voor buitengewoon onderwijs. Zo kunnen de ondersteunende scholen voor die leerlingen alvast vanaf 1 september ondersteuning bieden. Dit kan door te mailen naar de contactgegevens op de flyer (per type overzicht bezorgen).

• Nieuwe aanmeldingen voor type BA/2/3/9 kunnen aangemeld worden via het zorgloket van het regionaal ondersteuningsnetwerk.

• Nieuwe aanmeldingen voor type 4/6/7 kunnen:

▪ Via het zorgloket van het regionale ondersteuningsnetwerk gemeld worden (standaard).

▪ Rechtstreeks via het aanmeldadres van type 4/6/7 gemeld worden. UITGANGSPUNT = een vraag kan niet verkeerd gesteld worden!