WIE STELT DE ONDERSTEUNINGSVRAAG?

  • De ondersteuningsvragen worden gesteld door de scholen voor gewoon onderwijs, in samenwerking met hun CLB.

Een aanmelding betekent voor ons een vraag tot ondersteuning voor leerlingen en hun schoolcontext, waarbij het HGD-traject leidde tot de opmaak van een (Gemotiveerd) Verslag en de noden zich dus situeren in fase 2 of 3 van het zorgcontinuüm

Bij het ondersteuningsnetwerk diverGENT basis (brede types) kunnen verschillende trajecten aangevraagd worden:

  • Consult en adviestraject (CAT) ⇒ experten (ook voor leerlingen zonder GV)
  • Leerkrachtgericht afstemmingstraject (LAT) ⇒ brede ondersteuner
  • Standaard ondersteuningstraject (SOT) ⇒ brede ondersteuner
  • Individueel Aangepast Curriculum (IAC) ⇒ brede ondersteuner

Beschik je over een gmail-account/google-account dan kan je onderstaande link gebruiken en eventuele bijlagen rechtstreeks via het formulier uploaden.

https://goo.gl/forms/QZH1MRjKtTxhXzUH3

Om de privacy van de gegevens optimaal te garanderen, geniet deze weg onze voorkeur.

Beschik je echter niet over een dergelijk account dan kan je de volgende link gebruiken.

https://goo.gl/forms/lzHPs7ujFxzQpiL03

Eventuele bijlagen kan je achteraf mailen naar basis@divergent.gent.

WIE CONTACTEER IK VOOR EEN VRAAG OF ALS IK EEN KLACHT HEB?

Het gebruik van e-mail is minder veilig voor het overdragen van privacy-gevoelige gegevens.