VIA GOOGLE-FORMS

WIE STELT DE ONDERSTEUNINGSVRAAG?

  • De ondersteuningsvragen worden gesteld door de scholen voor gewoon onderwijs, in samenwerking met hun CLB.

Een aanmelding betekent voor ons een vraag tot ondersteuning voor leerlingen en hun schoolcontext, waarbij het HGD-traject leidde tot de opmaak van een GC-verslag/IAC-verslag/OV4-verslag en de noden zich dus situeren in fase 2 of 3 van het zorgcontinuüm

Bij het ondersteuningsnetwerk diverGENT basis kunnen verschillende trajecten aangevraagd worden:

  • Consult en adviestraject (CAT) ⇒ doelgroepcoachen (ook voor leerlingen zonder GV)
  • Leerkrachtgericht afstemmingstraject (LAT) ⇒ brede ondersteuner
  • Standaard ondersteuningstraject (SOT) ⇒ brede ondersteuner
  • Individueel Aangepast Curriculum (IAC) ⇒ brede ondersteuner

WIE CONTACTEER IK VOOR EEN VRAAG OF ALS IK EEN KLACHT HEB?