VIA GOOGLE-FORMS

WIE STELT DE VRAAG NAAR LEERSTEUN?

De vraag naar leersteun wordt gesteld door de scholen voor gewoon onderwijs, in samenwerking met hun CLB.

Een aanmelding betekent voor ons een vraag tot leersteun voor leerlingen en hun schoolcontext, waarbij het HGD-traject leidde tot de opmaak van een GC-verslag/IAC-verslag/OV4-verslag en de noden zich dus situeren in fase 2 of 3 van het zorgcontinuüm

De school vult het aanmeldingsformulier in.

Bij het leersteuncentrum diverGENT kunnen verschillende trajecten aangevraagd worden:

  • Consult en adviestraject (CAT) ⇒ doelgroepcoachen (ook voor leerlingen zonder GV)
  • Leerkrachtgericht afstemmingstraject (LAT)
  • Standaard ondersteuningstraject (SOT)
  • Individueel Aangepast Curriculum (IAC)