Home > Ondersteuning > Wie maakt deel uit?

Scholen voor gewoon onderwijs (en centra voor Deeltijds BeroepsSecundair Onderwijs, DBSO) vormen samen met scholen buitengewoon onderwijs, CLB en pedagogische begeleiding het regionaal ondersteuningsnetwerk, diverGENT, in verbindend partnerschap met ouders en andere intersectorale partners.