1. Scholen voor gewoon onderwijs (en centra voor Deeltijds BeroepsSecundair Onderwijs, DBSO)
  2. Scholen buitengewoon onderwijs + het regionaal ondersteuningsnetwerk, diverGENT
  3. CLB
  4. Pedagogische begeleidingAlle partners in verbindend partnerschap met ouders en andere intersectorale partners.