Home > Ondersteuning > Wat zijn de krachtlijnen?
  • Buitengewoon en gewoon onderwijs, CLB en pedagogische begeleiding werken hierbij samen als gelijkwaardige partners.
  • Ondersteuning is mogelijk in fase 2 en 3 van het zorgcontinuüm.
  • Ondersteuning is voldoende flexibel, vraaggestuurd, op maat, schoolnabij en laagdrempelig.
  • Door uitwisseling van praktische handvatten en specifieke knowhow willen we elkaar inspireren en motiveren.
  • Er wordt uitsluitend casusgericht gewerkt.
  • Ondersteuning gebeurt leerling- én leerkrachtgericht, met maximale inzet op de klasvloer en vanuit een inclusieve visie
  • We werken handelingsgericht samen en bouwen verder op wat werkt.
  • We kijken ontwikkelingsgericht en geloven in groeikracht.
  • Er is een  samenwerking met de ouders