• Samenwerking Buitengewoon en gewoon onderwijs, CLB en pedagogische begeleiding, als gelijkwaardige partners.
  • Ondersteuning vanaf fase 2 en 3 van het zorgcontinuüm.
  • Vraaggestuurd, op maat, laagdrempelig en voldoende flexibel ondersteunen 
  • Elkaar inspireren en motiveren
  • Casusgericht
  • Leerling- én leerkrachtgericht 
  • Maximale inzet op de klasvloer
  • Handelingsgericht
  • Ontwikkelingsgericht en geloof in groeikracht.
  • Samenwerking met de ouders