Home > Ondersteuning > Waar zetten we, in de regio Oost Vlaanderen, op in?
  • Professionalisering (intervisie, vorming, coaching, …) en deskundigheid van de ondersteuners.
  • Verschillende disciplines (leerkrachten, orthopedagogen, ergotherapeuten, logopedisten, kinesitherapeuten, psychologen, …) vanuit verschillende contexten (BuBaO, BuSO, BaO, SO, GON, ION, waarborg, …) met de juiste competenties.
  • Een gezamenlijke, gelijkgerichte visie
  •  Afstemming tussen de verschillende netwerken binnen de regio Oost Vlaanderen en gans Vlaanderen.
  • Het delen van expertise. Expertise uit het netwerk wordt onderbouwd door samenwerking met een ander netwerk zodat élke ondersteuningsvraag passend kan beantwoord worden.