Home > Ondersteuning > Procedure

Wie stelt de ondersteuningsvraag?

  • De ondersteuningsvragen worden gesteld door de scholen voor gewoon onderwijs, in samenwerking met hun CLB.

Hoe verloopt de ondersteuning?

  • Het zorgloket bepaalt in samenspraak met de betrokken partners de vorm, intensiteit en duur van de ondersteuning.
  • De ondersteuning wordt frequent geëvalueerd en kan regelmatig bijgestuurd worden.

Wie contacteer ik ?