WAAR STAAN WIJ?

De ondersteuning ent zich op de zorgvisie van de school en bouwt verder op een krachtige leeromgeving binnen fase 0 en 1.

Als ondersteuningsteam trachten we vanuit fase 2 en 3 maatregelen en redelijke aanpassingen te verankeren binnen de basiszorg van de school.

Op deze manier versterken we de school en leerkrachten in het omgaan met leerlingen met specifieke ondersteuningsbehoeften en trachten we de schoolwerking inclusiever te maken.  

MET EEN INCLUSIEVE BRIL

We geloven in de kracht van diversiteit en benaderen de leerlingen als onderdeel van een klasgroep. 

Als ondersteuningsteam stellen we als centraal doel voorop dat alle leerlingen optimaal kunnen leren én participeren in de klas en op school.

Hiervoor passen we de omgeving aan en versterken we de leerlingen zelf . Op deze manier werken we barrières om tot leren te komen weg.

Zo wordt wat de school verwacht, afgestemd op de mogelijkheden van de leerlingen en creëren we een leerklimaat waarbinnen leerlingen kunnen groeien.

Wil je meer weten over onze werking? Klik dan op onderstaande knoppen.