• Het netwerk wordt geleid door het beheerscomit√©. Hierin zijn de verschillende schoolbesturen van de scholen van het gewoon en buitengewoon onderwijs vertegenwoordigd, alsook het CLB en de pedagogische begeleiding.
  • De praktische organisatie wordt aangestuurd door een stuurgroep, waarin opnieuw dezelfde partners vertegenwoordigd zijn.
  • Ondersteuningsvragen worden gericht aan en behandeld door het zorgloket. Er is zowel een zorgloket voor het basisonderwijs als voor het secundair onderwijs.

Aanvulling diverGENT basis schooljaar 19-20:

Voor het Lager Onderwijs werd het ondersteuningsmodel verfijnd vanaf het schooljaar 2019-2020. Er kan vanaf nu aangemeld worden voor verschillende trajecten:

CAT (Consult en Advies Traject)

of KIT (Kortdurend en Intensief Traject)

of SOT (Standaard OndersteuningsTraject)

of IAC (Individueel Aangepast Curriculum).

Voor meer uitleg hieromtrent: Verfijning ondersteuningsmodel