Home > Ondersteuning > Beleid en organisatie
  • Het netwerk wordt geleid door het beheerscomit√©. Hierin zijn de verschillende schoolbesturen van de scholen van het gewoon en buitengewoon onderwijs vertegenwoordigd, alsook het CLB en de pedagogische begeleiding.
  • De praktische organisatie wordt aangestuurd door een stuurgroep, waarin opnieuw dezelfde partners vertegenwoordigd zijn.
  • Ondersteuningsvragen worden gericht aan en behandeld door het zorgloket. Er is zowel een zorgloket voor het basisonderwijs als voor het secundair onderwijs.