Vragen omtrent M-decreet en het CLB:

In deze vragenlijst en antwoorden proberen we ook al rekening te houden met de consequenties van het wijzigingsdecreet en de conceptnota bijsturingen M-decreet, weliswaar onder voorbehoud van goedkeuring (wellicht half juni 2018).

Je kan in deze uitgebreide lijst van vragen en antwoorden iets opzoeken door op de links te klikken of de toetsencombinatie “ctrl+f” te gebruiken. Dan krijg je een zoekscherm waar je iets kan invullen om het document te doorzoeken.

De meest recente aanpassingen staan in groen gemarkeerd.

Link: Veelgestelde vragen over het M-decreet

Bron: 21/6/2018/Nieuwsbrief 126 katholiek onderwijs Vlaanderen / website

Link: Zorgcontinuüm

Link: Klasse