ONDERSTEUNEN VANUIT DIVERGENT…

  • is leerling, leerkracht én teamversterkend
  • focust op leren én participeren op school en in de klas
  • is voelbaar tot op de klasvloer
  • vertrekt vanuit het diversiteitsdenken
  • vertrekt vanuit mogelijkheden en groeikansen
  • is verbindend samenwerken
  • is transparant communiceren
  • is flexibel inzetbaar
  • is tijdelijk, met het oog op ons ‘misbaar’ maken

VOOR WIE?

We  ondersteunen leerkrachten en scholen met zorgvragen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften in de regio Gent.

De leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften hebben een (gemotiveerd) verslag type basisaanbod (BA), type 3 en en type 9.

Meer weten? Ga dan naar Onze werking – Ons Samen Verhaal.