Home > Aanmelding > Aanmelding basisonderwijs

Een aanmelding bij diverGENT Basisonderwijs betekent voor ons een vraag tot ondersteuning voor leerlingen en hun schoolcontext waarbij het HGD-traject leidde tot de opmaak van een (Gemotiveerd) Verslag.

Ook een adviesbezoek wordt op deze manier aangevraagd.

Beschik je over een gmail-account/google-account dan kan je onderstaande link gebruiken en bijlagen (zoals een Gemotiveerd Verslag) rechtstreeks via het formulier uploaden.

https://goo.gl/forms/QZH1MRjKtTxhXzUH3

Om de privacy van de gegevens optimaal te garanderen, geniet deze weg onze voorkeur.

Beschik je echter niet over een dergelijk account dan kan je de volgende link gebruiken.

https://goo.gl/forms/lzHPs7ujFxzQpiL03

Bijlagen zal je achteraf moeten mailen naar basis@divergent.gent.

Het gebruik van e-mail is minder veilig voor het overdragen van privacy-gevoelige gegevens.