Home > Aanmelding > Aanmelding basisonderwijs

Een aanmelding bij diverGENT Basisonderwijs kan via ons aanmeldingsformulier.

Beschik je over een gmail-account/google-account dan kan je onderstaande link gebruiken en bijlagen (zoals een Gemotiveerd Verslag) rechtstreeks via het formulier uploaden.
https://goo.gl/forms/QZH1MRjKtTxhXzUH3
Om de privacy van de gegevens optimaal te garanderen, geniet deze weg onze voorkeur.

Beschik je echter niet over een dergelijk account dan kan je de volgende link gebruiken.
https://goo.gl/forms/lzHPs7ujFxzQpiL03
Bijlagen zal je achteraf moeten mailen naar basis@divergent.gent.
Het gebruik van e-mail is minder veilig voor het overdragen van privacy-gevoelige gegevens.