Home > Aanmelding > Aanmelding basisonderwijs

Een aanmelding bij diverGENT Basisonderwijs kan via ons aanmeldingsformulier.

Beschik je over een gmail-account/google-account dan kan je onderstaande link gebruiken en bijlagen (zoals een Gemotiveerd Verslag) rechtstreeks via het formulier uploaden.
https://goo.gl/forms/QZH1MRjKtTxhXzUH3
Om de privacy van de gegevens optimaal te garanderen, geniet deze weg onze voorkeur.

Beschik je echter niet over een dergelijk account dan kan je de volgende link gebruiken.
https://goo.gl/forms/lzHPs7ujFxzQpiL03
Bijlagen zal je achteraf moeten mailen naar basis@divergent.gent.
Het gebruik van e-mail is minder veilig voor het overdragen van privacy-gevoelige gegevens.

Nieuws:

Anderhalf jaar na de opstart van het ondersteuningsnetwerk kunnen wij niet anders dan vaststellen dat het permanent aanmelden en opstarten van ondersteuningstrajecten heel erg ten koste gaat van de productiviteit van het ondersteuningsteam. Elke week moet de leerlingenpuzzel herbekeken worden en worden uurroosters aangepast. Tijd die wij zinvoller zouden kunnen besteden aan intervisie en professionalisering, voorbereiding lopende ondersteuningen, …
Daarom zullen wij vanaf januari 2019 aanmeldingen gebundeld opstarten.
Concreet betekent dit het volgende.
Wij zullen alle aanmeldingen van één maand verwerken in de eerste 10 werkdagen van de volgende maand.
Ten laatste op de 11de werkdag zal er een ondersteuner effectief aan het werk zijn.
Bv. voor alle aanmeldingen die ons bereiken in de loop van januari 2019, zal er ten laatste op 15/02/2019 een ondersteuner aan het werk zijn op jullie scholen voor de betrokken leerlingen.
Wij gaan aan de slag met volledige aanmeldingen. Dit betekent:
  • aanmeldingsfiche via de link op onze website
  • een Verslag of een Gemotiveerd Verslag waarin de beeldvorming en de ondersteuningsvraag helder zijn